ENGLISH  

Utimele acte normative aparute cu privire la lapte


ORDONANTA nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, �ncep�nd cu anul 2010

HG 1627 din 10 decembrie 2008

HG 100 din 18 februarie 2009

Ordinul 445/4 iulie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice.

Ordinul 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare a cotelor si inscriere in Registrul cotelor

HG 924, 925, 954, 955/2002 transpun prevederile din EU 178/2002 ce contine principiile si cerintele generale cu privire la produsele alimentare, infiinteaza Autoritarea Europeana pentru Siguranta Alimentara si prezinta procedurile cu privire la siguranta alimentara

HG 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca, aprobata cu modificari si completari prin Legea 72/2006.

Ordinul 1388/2005 privind stabilirea Conditiilor de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a formularului de cerere pentru aprobarea si �nscrierea acestora �n Registrul cumparatorilor

Hotararea 852-2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

Ordinul 389/2002 transpune prevederile Directivei Consiliului 92/46/EEC. Ordinul 1106/2003 (MAPDR) include trei etape pentru atingerea criteriilor impuse.

HG 1853/12.2005 modificata prin HG 258/02.2006 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, �n anul 2006, producatorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

HG 1557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivit�tii produselor agroalimentare, completata prin HG 2206/2004. HG 108/2006 modifica HG 1557/2002.

Cadrul legal pentru constituirea Consiliului laptelui este dat de Ordonanta de Guvern 45/4.08.2005 si Legea 307/2005.

O lista completa si actualizata cu actele normative referitoare la Agricultura puteti gasi pe www.maap.ro

Pentru o schema referitoare la Legea generala a UE cu privire la produsele alimentare ce contine reglementari despre igiena, legislatie veterinara, control oficial si sanatata animala, apasati aici.

Legislatia curenta a UE poate fi gasita la www.europa.eu/documents/eur-lex/indexProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro