ENGLISH  

Noutati


Informare de presa - 8 Aprilie 2010

Mihail Dumitru, de la preluarea portofoliului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, (sf�rsitul lunii decembrie a anului 2009 si p�na la data de 31 martie a.c.), a aprobat 30 de ordine ale ministrului care au fost publicate �n Monitorul Oficial al Rom�niei.

De asemenea, �n acelasi interval de timp, MADR a elaborat 36 de proiecte de acte normative (legi, ordonante de urgenta, hotar�ri de guvern).

Toate acestea vizeaza at�t reglementarea sectorului, c�t si crearea conditiilor pentru functionarea unor programe de finantare europene, astfel �nc�t sa creasca gradul de absorbtie al fondurilor europene.

Totodata, au fost facute eforturi pentru sprijinirea producatorilor agricoli si a institutelor de cercetare, dar si pentru rezolvarea situatiei restantelor catre fermieri. S-a �nceput reorganizarea institutelor de cercetare-dezvoltare conform legii 45/2009. P�na �n prezent s-au aprobat Hotar�rile de Guvern privind reorganizarea a trei institute de cercetare: Statiunea DANCU de la Iasi, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru si Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala Bucuresti. Rezolvarea problemelor legislative confera institutelor, pe de o parte o securizare a patrimoniului si stabilitate si, pe de alta parte posibilitatea de a-si face programe de cercetare de perspectiva.

Un alt proiect aflat la ministerele avizatoare este HG pentru distribuirea sumei stabilite �n anexa Regulamentului UE nr. 1233/2009 al Comisiei, producatorilor de lapte si produse lactate grav afectati de criza din sectorul laptelui.

De asemenea, a fost elaborat proiectul de Hotar�re a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind aprobarea nivelului si conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizata �n agricultura, act normativ care acum se afla la Ministerul Finantelor Publice.

�n sprijinul fermierilor, MADR face eforturi sa fie platite toate datoriile restante din 2009. P�na �n prezent au fost platite 1,21 miliarde de lei din restantele de 1,8 miliarde de lei, din cauza resurselor bugetare limitate si a epuizarii plafonului financiar alocat pe trimestrul I de Ministerul Finantelor Publice. Pe trimestrul II au fost emise ordine de plata pentru 125 de milioane lei.

�n ceea ce priveste buna functionare a unor programe de finantare europene si cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene, o prima masura a fost stabilirea unui calendar clar al sesiunilor pe fiecare masura din PNDR, cu termenele, numarul de sesiuni si bugetul alocat pe fiecare sesiune. Acest calendar se impunea, astfel �nc�t oricine doreste sa aplice pentru obtinerea de fonduri europene sa stie cu mult �nainte c�nd va fi o sesiune, pe ce suma si �n ce data trebuie sa depuna proiectele.

Ca actiuni de perspectiva, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va lansa �n cursul acestui an doua noi scheme de sprijin pentru sectorul agricultura ecologica si sectorul laptelui, respectiv "Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice" si "Schema de sprijin �n sectorul laptelui din zonele defavorizate".

Aceste doua ajutoare financiare, prioritare pentru anul 2010, sunt finantate din FEGA ca urmare a deciziei Rom�niei referitoare la implementarea Articolului 68 din Regulamentul (EC) 73/2009 prin care se prevede ca statele membre pot utiliza p�na la 10% din plafoanele nationale aferente platilor directe comunitare pentru acordarea de Ajutoare specifice �n diverse sectoare prioritare, �n limitele prevazute de Regulament. Cele doua scheme au fost notificate deja Comisiei Europene, urm�nd sa fie elaborate procedurile de aplicare de catre MADR.

De asemenea, MADR are �n derulare un proiect cu Banca Mondiala pentru reabilitarea sistemului de irigatii, prin care vor fi reabilitate �nca 100.000 de hectare. �n prezent acordul de �mprumut este semnat, exista proiectele si s-au finalizat licitatiile. Urmeaza sa fie semnate contractele si poate �ncepe implementarea.

Sursa: Biroul de presa al MADRProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro