ENGLISH  

Noutati


Comunicat de presa : Privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat - 23 Iulie 2010

Aceasta Hotar�re a Guvernului, adoptata �n Sedinta din 21 iulie 2010, stabileste ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si suma totala acordata fiecarei forme de ajutor de stat, astfel:
1. ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar �n favoarea bunastarii pasarilor si porcinelor
Pentru cresterea performantei �n sistemul de crestere al pasarilor si porcinelor, crescatorii de porcine si de pasari trebuie sustinuti financiar �n continuare prin ajutoare de stat, acordate �n conditiile prevazute de legislatia Uniunii Europene. Aceasta va conduce la dezvoltarea unor exploatatii viabile, eficiente si moderne, capabile sa asigure competitivitate pe piata interna si externa, conditii de calitate controlata, precum si dezvoltarea economiei rurale.
2. ajutor de stat pentru sectorul cresterii animalelor �n vederea acoperirii costurilor legate de colectarea si transportul cadavrelor de animale
Ajutorul de stat se acorda sub forma de servicii subventionate in procent de p�na la 100%, producatorilor agricoli organizati �n micro�ntreprinderi, �ntreprinderi mici si mijlocii care �si desfasoara activitatea �n domeniul productiei de produse agricole, care au �ncheiat contract de prestari servicii cu o unitate autorizata in conditiile legislatiei in vigoare sa desfasoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman.
3. ajutorul de stat pentru motorina utilizata �n agricultura, acordat sub forma de rambursare, ca diferenta dintre acciza standard si cea redusa.
4. ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, pentru a veni �n sprijinul producatorilor agricoli si pentru �ncurajarea acestora sa asigure culturile agricole, animalele, pasarile si familiile de albine. Ajutorul de stat se acorda �ntreprinderilor mici si mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor de asigurare �ncheiate cu societatile de asigurare-reasigurare.

Beneficiarii masurilor 1, 3 si 4 sunt:
- producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, �ntreprinderile individuale si �ntreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, �ntreprinderile individuale si �ntreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt �nregistrati �n Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, Registrul national al exploatatiilor, care exploateaza terenuri agricole, individual sau �n forme de asociere conform legislatiei �n vigoare, si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau �n forme de asociere conform legislatiei �n vigoare �n scopul obtinerii productiei agricole;

Beneficiarii masurii de la punctul 2 sunt:
- Micro�ntreprinderi, �ntreprinderi mici si mijlocii care �si desfasoara activitatea �n sectorul cresterii animalelor, respectiv unitatile de productie �n care sunt tinute, detinute sau �ngrijite animale de catre producatorul agricol, �nregistrate la directia judeteana sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si �n registrul agricol, �n scopul obtinerii productiei.

NOTA:
Actul normativ stabileste sumele alocate de la bugetul de stat, at�t pentru cele 3 (trei) forme de sprijin stabilite prin proiectele de acte normative prezentate �n sedinta de Guvern din 21 iulie 2010, c�t si pentru alte 2 (doua) forme de sprijin � una anterior aprobata de Guvern, respectiv motorina utilizata �n agricultura, si una aflata �n proces de aprobare, respectiv transportul cadavrelor de animale.

Formele de sprijin aprobate pana in prezent care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si sumele totale alocate

Forma de sprijin Suma alocată
Ajutoare de stat (din bugetul national)  
Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării
păsărilor
62.485.000 lei
Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
62.474.000 lei
Plata primelor de asigurare
22.000.000 lei
Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor – pentru colectarea si transportul cadavrelor de animale
1.334.000 lei
Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
215.000.000 lei
Total ajutoare de stat 425.047.000 lei
Forme de sprijin din fonduri europene (FEGA)  
Pentru crescătorii de vaci de lapte ale căror exploataţii sunt deţinătoare de cote de lapte pentru livrare şi/sau vânzări directe şi sunt localizaţi în zone defavorizate din România 22.447.205 euro
Plăţi anuale suplimentare pentru stimularea activităţii exploataţiilorîn sistemul de agricultură ecologică aflate în perioada de conversie 3.098.000 euro
Total fonduri europene 25.545.205 euro

Data publicarii: 23-07-2010
Sursa: MADRProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro