ENGLISH  

Noutati


Acordarea sprijinului pentru producătorii de lapte - 16 Iunie 2013

Perioada de depunere a cererilor pentru sprijinul acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate pentru anul 2013 este 3 iunie-15 iulie, potrivit unui proiect de HG aprobat de Guvern în 4 iunie a.c.. Documentul completează categoriile pentru care se acordă sprijin şi introduce şi noi condiţii pentru plata ajutorului. Hotărârea aprobată de Guvern în 4 iunie a.c. modifică HG 796/2012, publicată în M.Of. 544 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte din zonele defavorizate.

În cererea ajutorului specific trebuie să fie însoţită de o adeverință emisă prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Suma totală alocată acestei scheme de sprijin pentru 2012 a fost de 30.447.205 euro. În urma analizei datelor furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, s-a constat însă că numărul de capete de animale, corespunzătoare cererilor depuse pentru bivolițe de lapte și taurine din rase de carne și metișii acestora, pentru anul 2012, este mai mic decât cel estimat, potrivit notei de fundamentare a proiectului de HG aprobat de Guvern. Drept urmare, 2.952.000 euro au fost realocaţi pentru sprijinirea producătorilor din sectorul de agricultură ecologică.

Astfel, plafonul maxim pentru anul 2012 rămâne de 27.495.205 euro, din care:
-19.495.205 euro, pentru categoria vaci de lapte;
-1.500.000 euro, pentru categoria femele din specia bubaline;

Prin actul aprobat de Guvern s-a aprobat şi posibilitatea ca în situaţia în care beneficiarii dintr-o anumită categorie nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pentru categoria pentru care au depus cereri, diferenţa să se redistribuie la celelalte categorii. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), ajutorul specific a fost solicitat pentru 300.673 vaci de lapte, 3.706 femele din specia bivolițe urmând ca plăţile să fie efectuate până în 30 iunie 2013. (Biroul de Presă al APIA)

Autor: Ilie StoianProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro