ENGLISH  

Noutati


In primele luni de accesare a FEADR, valoarea proiectelor depuse a deposit 1.457 miliarde euro - 17 Iulie 2008

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a primit in primele 2 sesiuni de depunere a proiectelor in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala, aferente lunilor martie si aprilie, 1.855 proiecte, cu valoare totala de peste 1,45 miliarde euro. Cele mai multe solicitari (1.430) au fost inregistrate pentru Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole", cu o valuare totala de 557,11 milioane euro.

Proiectele depuse si declarate conforme intra in etapa de evaluare. Evaluarea, adica verificarea eligibilitatii, presupune verificarea eligibilitatii solicitantului, a criteriilor de eligibilitate si selectie specifice tipului de investitie, a bugetului indicativ al proiectului, a studiului de fezabilitate si a tuturor documentelor anexate. Proiectele sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia fiecare proiect este punctat conform unor criterii de selectie stabilite pentru fiecare masura in parte. Beneficiarii sunt notificati despre rezultatul evaluarii, indiferent daca proiectul a fost admis sau nu spre finantare.

Sursa: Buletin informativ APDRP, numarul 2, 2008Proiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro