ENGLISH  

Revista Presei


Propunerea �Pachetul de Lapte� - 9.12.2010

Propunerea Comisii Europene �rela?iile contractuale �n sectorul laptelui� are drept obiectiv dinamizarea pozi?iei producatorului de produse lactate �n cadrul lan?ului de aprovizionare ?i pregatirea sectorului pentru un viitor mai sustenabil ?i mai orientat catre pia?a.

Aceasta propunere prevede existen?a unor contracte scrise �ntre producatorii ?i procesatorii de lapte, posibilitatea negocierii colective a termenilor contractuali prin intermediul organiza?iilor de producatori, �ntr-un mod care sa echilibreze puterea de negociere a producatorilor de lapte �n raport cu marii procesatori, norme UE specifice aplicabile �n cazul organiza?iilor interprofesionale, precum ?i masuri de sporire a transparen?ei pe pia?a. Propunerea este ca aceste masuri sa fie valabile p�na �n 2020, cu doua revizuiri intermediare.

Se estimeaza ca stabilirea unor limite corespunzatoare pentru negocierile colective, precum ?i elaborarea unor alte masuri de protec?ie specifice va asigura �ndeplinirea obiectivelor de cre?tere a puterii de negociere a producatorilor de lapte, garant�ndu-se totodata protec?ia concuren?ei ?i a intereselor IMM-urilor.

Raportul privind eliminarea treptata a cotelor de lapte

De asemenea, Comisia a adoptat astazi un raport separat referitor la pia?a produselor lactate ?i la condi?iile subsecvente de eliminare treptata a sistemului de cote pentru lapte. Av�nd �n vedere ca doar 3 state membre (Danemarca, ?arile de Jos ?i Cipru) au depa?it cotele stabilite pentru 2009/2010 ?i ca pre?urile cotelor pentru lapte sunt �n prezent foarte scazute, fiind deja egale cu zero �n unele state membre, raportul concluzioneaza ca a?a-numita �aterizare u?oara� se afla pe drumul cel bun �n majoritatea cov�r?itoare a statelor membre.

�n acest context, raportul concluzioneaza ca nu se impune revizuirea deciziilor Bilan?ului de sanatate �n ceea ce prive?te cre?terea treptata a cotelor ?i eliminarea sistemului de cote la 1 aprilie 2015.

Pentru informa?ii suplimentare:
Link catre propunere ?i catre raportul privind cotele: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm


Sursa: Comunicat de presa al UEProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro