ENGLISH  

Revista Presei


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 29.12.2010

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza beneficiarii platilor nationale directe complementare (PNDC) �n sectorul zootehnic, specia bovine, aferente anului �n curs, ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) elibereaza adeverinte pentru cei care intentioneaza sa acceseze credite de la bancile care au �ncheiat conventii cu Agentia pentru finantarea activitatilor curente.

Aceste credite reprezinta un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii p�na la primirea la termen, potrivit legislatiei �n vigoare, a primei pe exploatatie pentru bovine la care sunt �ndreptatiti. Optiunea de a solicita creditul apartine integral fermierului.

P�na la aceasta data, APIA a �ncheiat conventii cu doua banci comerciale si anume CEC Bank si Raiffeisen Bank.

Potrivit conventiei, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA va elibera o Adeverinta de �nregistrare Fermier prin care confirma:

a) ca Beneficiarul a depus cererea de plata pentru PNDC � sectorul zootehnic, la specia bovine, pentru anul 2010;
b) ca s-au efectuat verificarile administrative asupra Cererii de plata a Beneficiarului, p�na la data emiterii Adeverintei, conform reglementarilor �n vigoare;
c) numarul de animale eligibile pentru prima pe exploatatie (de bovine);
d) ca Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plata la data emiterii Adeverintei si ca �ndeplineste conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite �n cadrul PNDC � sectorul zootehnic, la specia bovine, �n conformitate cu legislatia �n vigoare.

�nainte de a solicita Adeverinta de la APIA, fermierul trebuie sa solicite bancii de la care doreste sa acceseze creditul pentru PNDC � sectorul zootehnic, specia bovine, o adeverinta �n care banca sa specifice contul de credit �n care APIA va vira suma cuvenita solicitantului.

At�t adeverinta emisa de banca (creditor) c�t si cea de �nregistrare a fermierului reprezinta documente tipizate stabilite �n cadrul Conventiei.

Mentionam faptul ca Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe l�nga o serie de adeverinte / acte doveditoare necesare dosarului, propriile conditii de creditare, stabilite de catre Creditor si aprobate de catre Banca Nationala a Rom�niei. Aici sunt incluse si garantii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Reafirmam recomandarea adresata potentialilor beneficiari interesati sa �si aleaga Creditorul numai dupa un studiu atent al conditiilor de creditare impuse de fiecare banca (creditoare), pentru a beneficia de conditiile de creditare cele mai avantajoase si care se potrivesc cel mai bine profilului exploatatiei sale. Platile nationale directe complementare �n sectorul zootehnic, la specia bovine, reprezinta prima pe exploatatie, �n cuantum de 410 lei/cap de bovina (conform prevederilor Hotar�rii Guvernului nr.1244/2010).


Sursa: MADRProiectul pre-aderare "Controlul calitatii in lantul laptelui"

 Copyright © 2006-2013 INFOLAPTE.ro